RàdioPodcast / CdCiència
10/04/2017
Cap. 02: Exposició alimentària als metalls

Imegen Audio
Una investigació dirigida pels professors de la UV Guillermina Font i Vicent Yusà conclou que els valencians no estan exposats a un excés de metalls en els aliments. El treball també aconsella continuar vigilant els nivells de plom i cadmi, entre altres. 
Social
CdCiència
01/11/2017
Cap. 07: La repressió dels advocats valencians abans i després de la Guerra Civil
CdCiència
15/06/2017
Cap. 06: Com aprofitar les aigües residuals
CdCiència
25/05/2017
Cap. 05: Els Neandertals i el foc
CdCiència
24/04/2017
Cap. 04: Sistemes de recompensa
CdCiència
17/04/2017
Cap. 03: Noves espècies de rates penades
CdCiència
10/04/2017
Cap. 02: Exposició alimentària als metalls
CANALS
X