Notícies / ATEI-NCC
17/12/2018
Programa 90 - 17/12/2018 (1)


El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCCI) és un informatiu setmanal que dóna visibilitat a les activitats artístiques, de recerca, innovació i difusió tecnològica a Iberoamèrica, per tal de fer més accessible el coneixement científic i els continguts són produïts a través del treball de col·laboració i cooperació de les televisions públiques, educatives i culturals d'Iberoamèrica així com l'Associació de Productores i Televisions Universitàries.
Social
ATEI-NCC
15/01/2019
Programa 99 - 15/01/2019 (1)
ATEI-NCC
15/01/2019
Programa 99 - 15/01/2019 (2)
ATEI-NCC
14/01/2019
Programa 98 - 14/01/2019 (1)
ATEI-NCC
14/01/2019
Programa 98 - 14/01/2019 (2)
ATEI-NCC
08/01/2019
Programa 97 - 08/01/2019 (1)
ATEI-NCC
08/01/2019
Programa 97 - 08/01/2019 (2)
CANALS
X