Territori UV / Territori i Desenvolupament
13/05/2024
El Patrimoni Inmaterial a debat: casos, problemàtica i reptes de futur. V UNIVERSITAT ESTACIONAL DE


El Patrimoni Inmaterial a debat: casos, problemàtica i reptes de futur V UNIVERSITAT ESTACIONAL DE CULLERA. El patrimoni cultural immaterial o “patrimoni viu” es referix a les pràctiques, expressions, sabers o tècniques transmesos per les comunitats de generació en generació i segons la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, en el seu Capítol III, són béns d'interés cultural les activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatius de la cultura tradicional valenciana, així com aquelles manifestacions culturals que siguen expressió de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions musicals, artístiques o d'oci, i especialment aquelles que han sigut objecte de transmissió oral, les que mantenen i potencien l'ús del valencià i els festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana.En eixe sentit, hem assistit en els últimsanys a la declaració de nombroses manifestacions culturals de caràcter immaterial per part del Consell de la Generalitat Valenciana, la qual cosa redunda en la importància que han anat adquirint entre la societat valenciana i la presa de consideració per part dels governs.Cada declaració de Bé d'Interés Cultural Immaterial està envoltada d'una casuística pròpia, la qual cosa enriquixde forma molt generosa el panorama cultural immaterial de la nostra comunitat. Però també genera una problemàtica pròpia, com és el manteniment i evolució d'estes manifestacions en el temps i, per descomptat, definix un horitzó de futur ple de reptes que cal superar, com són els plans de salvaguarda o el paper de les comunitats en les quals residix en primer terme el bé. Esta Universitat Estacional de Cullera pretén reflexionar sobre aquests temes, aportant unes directrius de treball i uns criteris d'actuació que siguen la base d'una presa de consciència entre els pobles i ciutats en els quals emanen els Béns de Interés Cultural Immaterial​.
Social
Territori i Desenvolupament
13/05/2024
El Patrimoni Inmaterial a debat: casos, problemàtica i reptes de futur. V UNIVERSITAT ESTACIONAL DE
Territori i Desenvolupament
13/01/2022
Universitats Estacionals 2021. Aras de los Olmos. Dia 1 Antonio Nuñez
Territori i Desenvolupament
13/01/2022
Universitats Estacionals 2021. Aras dels Olmos. Dia 1 Conf. Eva Pastor
Territori i Desenvolupament
13/01/2022
Universitats Estacionals 2021. Aras de los Olmos. Dia 1 Conf. Javier Fabado
Territori i Desenvolupament
13/01/2022
Universitats Estacionals 2021. Aras de los Olmos. Dia 1 Conf. Javier Sebastián
Territori i Desenvolupament
13/01/2022
Universitats Estacionals 2021. Aras dels Olmos. Dia 1 Conf. Juan Francisco Mota
CANALS
X