Educa / La Universitat Respon
19/02/2017
LUR2_Estan sorgint nous contaminants en el medi ambient?


“LA UNIVERSITAT RESPON” consisteix en una sèrie d'espais audiovisuals breus, en els quals un representant de la comunitat científica universitària respon de manera breu i senzilla (al voltant d'1 minut) a una pregunta sobre qualsevol tema d'interés general que puga ser plantejat per un ciutadà de nivell formatiu universitari.
Social
La Universitat Respon
24/01/2018
LUR2_¿Qué es la investigación multidisciplinar?
La Universitat Respon
24/01/2018
LUR2_Bioinformática: acelerando la investigación biomédica
La Universitat Respon
24/01/2018
LUR2_¿Cómo interpretamos una curvatura en matemáticas?
La Universitat Respon
24/01/2018
LUR2_¿Cómo se beneficia la sociedad de una red eléctrica avanzada?
La Universitat Respon
24/01/2018
LUR2_¿Cómo se construye la Wikipedia?
La Universitat Respon
24/01/2018
LUR2_¿Quién es un refugiado y en qué consiste la protección internacional?
CANALS
X