Sèries / Universo sostenible
07/06/2023
Univers Sostenible Cap.06_T6 Com afecta la desforestació a la biodiversitat?


L'eliminació de la coberta vegetal provoca una pèrdua enorme de biodiversitat de plantes, animals i microorganismes. A més, hi ha un important efecte en les condicions climàtiques, ja que es deixen d'esmorteir els canvis de temperatura, amb la qual cosa són molt més bruscos. A més de la pèrdua de biodiversitat o d'afectar el canvi climàtic, la desforestació comporta altres conseqüències, com són l'emergència de noves malalties o l'augment de la pobresa. Els científics estudien les diferents estratègies per intentar mitigar i resoldre aquestes problemàtiques. La biodiversitat del planeta està amenaçada i el principal culpable és aquell que, paradoxalment, en depèn més: l'ésser humà. L'educació ambiental és una de les claus per conscienciar la societat en relació amb la seva responsabilitat amb la natura, per protegir-la i conservar-la.
Social
Universo sostenible
17/04/2024
Univers Sostenible Cap.03_T7 Impressores 3D
Universo sostenible
10/04/2024
Univers Sostenible Cap.02_T7 Què ens aporta un pulmó verd?
Universo sostenible
03/04/2024
Univers Sostenible Cap.01_T7 Què és el COVID persistent?
Universo sostenible
28/06/2023
Univers Sostenible Cap.08_T6 És posidònia el pulmó de la Mediterrània?
Universo sostenible
21/06/2023
Univers Sostenible Cap.08_T6 És el sucre un perill per a la salut?
Universo sostenible
14/06/2023
Univers Sostenible Cap.07_T6 Com impactarà a la nostra vida l'arribada del 5G?
CANALS
X