Educa / La Universitat Respon
05/09/2017
LUR2_Com obtindre bioplàstics?


“LA UNIVERSITAT RESPON” consisteix en una sèrie d'espais audiovisuals breus, en els quals un representant de la comunitat científica universitària respon de manera breu i senzilla(al voltant d'1 minut) a una pregunta sobre qualsevol tema d'interés general que puga ser plantejat per un ciutadà de nivell formatiu universitari.
Social
La Universitat Respon
19/02/2019
LUR2_Estan sorgint nous contaminants en el medi ambient?
La Universitat Respon
06/02/2019
LUR2_Com utilitzar la imatge fotogràfica i de vídeo en la transmissió del coneixement?
La Universitat Respon
05/09/2017
LUR2_Com és la relació entre el Riu Negre i Mart?
La Universitat Respon
05/09/2017
LUR2_Com obtindre bioplàstics?
La Universitat Respon
05/09/2017
LUR2_¿Cómo se leían los jeroglíficos egipcios?
La Universitat Respon
05/09/2017
LUR2_¿Por qué los clubes de futbol se pueden considerar multinacionales del entretenimiento?
CANALS
X