Territori UV / Patrimoni i Turisme
07/10/2021
Universitats Estacionals 2021. Alaquàs. Albert Ferrer


Albert Ferrer Orts. Departament de Historia del Arte, Universitat de València. Conferencia: “La incidencia de la Guerra de Sucesión en l'Horta de València"
Social
Patrimoni i Turisme
10/01/2022
Universitats Estacionals 2021. Xàtiva. Miquel Antequera
Patrimoni i Turisme
10/01/2022
Universitats Estacionals 2021. Xàtiva. Ruben Arnandis
Patrimoni i Turisme
21/12/2021
Universitats Estacionals 2021. Cullera. Conf. Carlos de Juan Fuertes
Patrimoni i Turisme
21/12/2021
Universitats Estacionals 2021. Cullera. Conf. Carmen Pérez Cabañero
Patrimoni i Turisme
07/10/2021
Universitats Estacionals 2021. Alaquàs. Albert Ferrer
Patrimoni i Turisme
07/10/2021
Universitats Estacionals 2021. Alaquàs. Carmen Pérez
CANALS
X